Angkasa Tour & Travel

Angkasa Tour & Travel

Cari Paket Tour

TOUR JAKARTA PHUKET – PANG NGA - PHI PHI ISLAND 4D3N - 2020
TOUR THAILAND

TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020 JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND 4 hari 3 malam JAMES BOND ISLAND TOUR PHUKET 2020 TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR THAILAND PHI PHI ISLAND JAMES BOND ISLAND 4 hari 3 malam TOUR PHUKET 2020

PHUKET – PANG NGA - PHI PHI ISLAND 4D/3N - 2019

KONSORTIUM / GABUNGAN TOUR MIN. 2 Pax

 


HARI 01: JAKARTA - PHUKET CITY TOUR
Setibanya di bandara Phuket anda dijemput oleh perwakilan kami dan diantar menikmati keindahan Matahari Terbit di Sapan Hin, kemudian city tour mengunjungi : Guam Im ( Kwan Im ) Chinese Temple, kawasan kota tua di Talang Road : Sino Portugis Style Building& Art Street, Wat Chalong Temple. Setelah makan siang di lokal restaurant shoping Honey Bee Shop ( kunjungan wajib ), sore hari menikmati pemndangan Laut Andaman, setelahnya chek in Hotel. Makan : pagi / siang /--

HARI 02 : PHUKET JAMES BOND ISLAND
Setelah sarapan pagi kita berkumpul di Lobby Hotel untuk memulai acara kami ke Phang-Nga / James Bond Island. Sebelum toba di Dermaga mengunjungi Wat Tam Suwanakhula ( Buddha Cave Temple ). Denagn menggunakan long tail boat menikmati pemandangan sekeliling taman laut national thailand ( belum termasuk tiket national Park USD 10 / org ) : tebing berkapur, Goa berbatu kapur, Khao ma joo (dog Island), Khao Chang Ta poo, dan Khao, Khao Ping Gun disana James Bond 007 shooting film ( The Man with The Golden Gun), setelah itu kita pada sore harinya kita menuju ke kota Phuket dan kembali ke hotel.Makan : pagi/ siang/ malam

Hari 03: PHUKET – PHI PHI ISLAND
Setelah sarapan pagi kita berkumpul di Lobby Hotel dan memulai acara Tour kami ke Phi Phi Island ( belum termasuk tiket national park / snorkeling USD 13 / org ) dengan Cruise ke Phi Phi Ley Island pulau tercantik di Thailand. Di cruise akan disajikan kue, kopi, buah, soft drink (free). Sightseeing “ MAYA BAY” dimana pantai ini di filmkan dalam film seri The Beach, Pileh Bay, Loh Samah Bay, Viking Cave, dan Ton Sai Bay yang sangat cocok untuk snorkeling . Makan siang kita disajikan di Phi Phi Don Island, sore harinya kita kembali ke Phuket. Makan malam di Restaurant Local.Makan : pagi/ siang / malam

HARI 04 : PHUKET – JAKARTA
Hari ini acara bebas untuk anda hingga tiba waktunya pengantaran ke bandara untuk penerbangan ke jakarta.Untuk grup ( min 15 pax ) sebelum ke bandara anda dapat shoping di Central Festival & Foresta / Premium Outlet. Makan : pagi / --/--


BIAYA TOUR MENGGUNAKAN USD


Pilihan Hotel

Period

2

3-5

6-9

10-12

15+1

20+1

25+1

30+1

35+2

Single


(Patong Beach,Phuket)


by Van

by Bus

Supp

3*

Baramee Hip Patong (STD Room)

01Jul'19 31Oct'19

222

226

197

187

202

197

190

188

185

50

3*

APK Resort & Spa (SUP Room)

3*

BelAire Patong (SUP Room)

01Jul'19- 31Oct'19

255

257

210

198

220

207

202

197

192

55

3*

Gu Hotel (STD Room)

3*

Days Inn by Wyndham Patong *Halal ABF (DLX Rooom)

3*

PJ Patong Resort (STD Room)

01Jul'19 31Oct'19

260

244

214

203

219

214

206

202

197

60

4*

Baumanburi * Halal ABF (DLX Room)

3.5*

Hyton Leelavadee Patong (SUP Room)

4*

Ashlee Plaza Hotel *Halal ABF (SUP Room)

01Jul'19 31Oct'19

270

255

224

212

224

218

212

207

202

70

4*

Ashlee Hub Hotel Patong *Halal ABF (DLX Room)

4*

Andakira Hotel Patong (SUP Room)

4*

Best Western Patong Beach (SUP Room)

01Jul'19 31Oct'19

290

270

240

230

240

233

226

222

217

80

 

Harga Termasuk :

 • Akomodasi hotel *3 / *4 atau setaraf (Twin / Triple)
 • Transportasi AC & tiket masuk objek wisata
 • Acara Tour & makan sesuai program paket tour
 • Di atas
 • Lokal guide berbahasa Indonesia
 • Tour James Bond Island by long tail boat
 • Tour Phi Phi Island By Cruise
 • Tipping Lokal Guide / Driver

 

Harga Tidak Termasuk :

 • Tiket International
 • Tiket national Park Phang Nga & Phi Phi island
 • Pengurusan Document perjalanan : Passport, dll
 • Tips Porter Hotel, Mini Bar, Laundry, Telp dll.

 

KETENTUAN TOUR :

 • Biaya berdasarkan kurs dollar yang berlaku
 • Biaya dapat berubah rubah sewaktu waktu
 • Anak 3 – 11 tahun + extra bed biaya 75 %
 • Anak 3 – 11 tahun no bed biaya 50 %
 • Minimal 7 peserta sudah dapat terhitung private tour.

 

Persyaratan Tour :

 • Fc Passpor masih berlaku, Min 6 Bulan dari Masa Expired
 • No Telp / Hp yang dpat dihubungi
 • Dp. Sebesar 50% Dari harga Paket Tour

Untuk Pembayaran Dp Tour datang langsung ke kantor Angkasa Tour /dapat di transfer ke :

Bank NameAccount NumberAccount NameCurrency
Mandiri 114-00-1163170-5 PT. Putra Sinar Angkasa
Rp
BCA
02011-08071 Resmalina Rp

Konfirmasi Pembayaran :
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Faks : 021 29578789 / 0721 256334
Hp : 0812 85199777 / 0812 2255 1111

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack